График на присъствените занимания до края на месец май

Възстановяват се присъствените занятия в училище, като до края на месец май ще се следва следният график:

  • Учебните занятия за учениците от първи до четвърти клас продължават да бъдат присъствено.
  • От 05.05.2021 до до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
  • От 10.05.2021 до 14.05.2021 – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас.
  • От 17.05.2021 до 28.05.2021— присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас;

За повече информация учениците могат да се обръщат към класните си ръководители.

Пълния текст на заповедта можете да изтеглите оттук:

https://vlevski.eu/20210507110431929/