Вдъхновени от традициите

Една образователна игра с приключенски елементи събра днес във виртуална класна стая учениците от 3б клас и техните връстници от италианското училище ICS 3 „Don Peppe Diana“ di Portici. Малките ученици показаха знания за културата на страните – партньори по проект Culture4Kids по Програма „Еразъм+“, част от чиито екип са и самите те.

В играта бяха включени въпроси от трите основни категории наследство: материална култура –  паметници под закрилата на Юнеско; нематериална култура – устни традиции, обичаи, фолклор, език; и природно наследство – природни обекти с културни аспекти.

Основната цел на проекта Culture4Kids е да запознае децата с културата и традициите на България, Италия, Франция, Ирландия, Португалия и Кипър чрез неформални дейности, отвъд училищното ежедневие, обогатяващи и надграждащи преподаването и ученето в клас.

През изминалите две години малките ученици от СУ „Васил Левски“ научиха много за културното наследство на нашата страна, за неговото значение и начините, по които то се предава от поколение на поколение. Те осмислиха значимостта му и защо е важно да се грижат за него.