Най- дългата поздравителна картичка

Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден – 1б, 3а и 4 клас при СУ „В. Левски“ се включиха в националната инициатива „Европейска седмица в България“. Малките палавници изработиха най- дългата поздравителна картичка. Тя е съставена от повече от 60 елемента. Всеки един от тях съдържа пожелание и красива илюстрация.

Чрез изработването на картичката малките ученици искат да покажат, че макар и да сме различни, когато сме обединени и работим заедно в екип, можем да постигнем успехи, които да предизвикат големи усмивки. Всички бяха вдъхновени от идеята и много се забавляваха.

В националната инициатива се включиха и учениците от 3 б клас. Те премериха сили със своите връстници от Италия в образователни игри, чиито въпроси бяха свързани с културното наследство на страните – партньори по проект Culture4Kids по Програма „Еразъм+“. Линк

На 20 май ученици от двете най – големи училища в Троян – СУ „Св. Кл. Охридски“ и СУ „В. Левски“, взеха участие в отборни игри на тема: „Какво знаем за Европа?“. Участваха ученици от 4., 5., 6. и 7. клас, разделени в четири отбора на случаен принцип. Техни лидери бяха ученици от 10. клас. Повече за събитието можете да прочетете тук.

Кампанията се организира от Националното звено за координация по дейност eTwinning за България с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – България, Евридика – България, Евродеск – България и ECVET.