Какво знаем за Европа?

На 20 май ученици от двете най – големи училища в Троян – СУ „Св. Кл. Охридски“ и СУ „В. Левски“, взеха участие в отборни игри на тема: „Какво знаем за Европа?“. Те нямаха за цел да се провери какво са научили по чужд език през изминалата година участниците, а какво знаят за Европа и как професионалните умения и креативността на учителите по английски език при използване на новите технологии е направило обучението забавно и атрактивно, стимулирало е творческия потенциал на учениците при овладяване на нови знания.

В игрите участваха ученици от 4., 5., 6. и 7. клас, разделени в четири отбора на случаен принцип. Техни лидери бяха ученици от 10. клас. В отборната надпревара бяха включени както традиционни, като игра с карти „Знамена, столици, популярни личности“, така и игри, създадени с приложенията quizizz – „Европа“, nearpod –  „Fill in the blanks – Europe”, „Time to climb“ и learningapps „Стани богат“. Победител в игрите стана отбор „Flowers“ – Тончо, Деница, Габриела и Мария от СУ „Св. Кл. Охридски“ и Ивелин и Ивайла от СУ „В. Левски“. Всички участници показаха отлични езикови знания, инициативност, умения за справяне в различни ситуации и добра екипна игра. За своето участие в отборните игри учениците получиха специални грамоти и материални награди. Те бяха връчени от Иванка Цекова, директор на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Събитието беше подготвено и реализирано от Еразъм+ екипите в двете училища, работещи по проекти по Програма „Еразъм+“, Ключова  дейност  1, „Училищно  образование“. То е продължение на работилницата за обмен на добри практики с тема „English Teachers – ICT & CLIL“, проведена през юли 2020 год. Тогава учителите дискутираха актуални въпроси, свързани с мястото на модерните технологии в обучението по чужди езици.

В края на месец септември предстои екипът на СУ „В. Левски“ да приключи работата си по проект „ICT @ School“, договор № 2019-1-BG01-KA101-061552. Учители от начален етап, природни науки и английски език участваха в обучителни курсове в чужбина и се запознаха със съвременните тенденции в обучението с активно използване на ИКТ инструменти.