Честит празник на българските букви

Скъпи ученици, уважаеми родители и учители!

Денят на българските букви – това е тържество на просветата, на родното слово, на родната литература, на духовността.

Нека нашата писменост и култура все така да процъфтява и да се пази от бъдните поколения!

Нека всяко българско дете обича, цени и познава своя роден език, да пази духовното ни наследство, да носи традициите на предците.

Честит празник! Ангел Балев, директор на СУ „Васил Левски“