Прием на документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Необходими документи:

Удостоверение за завършено предучилищно образование;

Копие от Акт за раждане на детето;

Заявление за прием в първи клас (по образец);

Декларация за постоянен/ настоящ адрес на дете (по образец);

Декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец).

Срок за прием на документи: От 01.06.2021 г. до 07.06.2021 г. (включително).

Работно време: от 7,45 часа до 17,15 часа.