Обмяна на опит между иновативни училища

Учители, които преподават в иновативните ни паралелки и ученици, които се обучават в тях, посетиха ОУ „Любен Каравелов“ – Русе

Русенското училище е наш партньор при реализирането на иновации в образованието.

Домакините показаха няколко открити урока в начален етап и в прогимназия, като един от уроците беше в Историческия музей – Русе.

ОУ „Любен Каравелов“ въвежда иновацията „Използване на облачни технологии“, а ние – „Природа и технологии“, а срещата е проведена в рамките на Национална програма „Иновации в действие“.

В свободното време гостите са посетили къщата-музей „Баба Тонка“. както и подновената крайречна улица.

В понеделник русенци ще ни върнат визитата. Ние ще покажем какво сме постигнали, как работим. Ще разкажем за интересните си инициативи.

Смятаме да се похвалим и със спечелилия финансиране СТЕМ-център.