Забавно програмиране с Micro:bit и Makey Makey

На 7. юни 2021 г. учениците от групата за заниманията по интереси по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ направиха представяне на програмиране с  програмируемите платки Micro:bit и Makey Makey.

Присъстваха Минчо Христов, представител на РУО- Ловеч, Ангел Балев, директор на училището, учители и ученици от ОУ „Любен Каравелов“ –  Русе и СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин – партньори на СУ „Васил Левски“ по национална програма „Иновации в действие“.

След представяне на Micro:bit и Makey Makey и демонстрация на начина, по който могат да се програмират с помощта на визуална среда за програмиране Scratch, учениците  имаха задача да свържат платките с компютрите и да създадат програми. Гости и домакини се убедиха, че програмирането е забавно и приятно, макар и на пръв поглед трудно.