Естония – първата дигитална република на планетата

От 16 до 22 юли 2021 г. Росица Якова и Валентина Маринова, заедно с учители от ДГ „Братя Грим“ – Шумен, участваха в наблюдение на място в Детска градина „Арбу“(Tallinna Arbu Lasteaed), Талин, Естония. То е част от дейностите по проект „ICT@School“ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1.

Основната цел на посещението беше споделяне на добри практики за използване на различни ICT платформи и инструменти и роботизирани играчки в класната стая или в дейности на открито за повишаване интереса и мотивацията на децата и малките ученици за учене. Участниците имаха практически занимания, работиха индивидуално или по групи. Включиха се в съвместни уроци и дейности с учителите и децата от детската градина – домакин.

Дейностите, които се реализираха по време на наблюдението на място в Детска градина „Арбу“:

  • представяне на участниците и училищата, в които работят;
  • запознаване с Детска градина „Арбу“ и естонската образователна система;
  • споделяне на добри практики за учене в музея и посещение на интерактивни музейни програми, СТЕМ центрове и др.;
  • интерактивна работа, свързана с дигиталната и медийна грамотност;
  • споделяне на практически идеи за включване на СТЕМ методи, кодиране и роботика в работата с ученици от начален етап и детската градина, вкл. в дейности на открито;
  • представяне на проекти по програма „Nordplus+“ и кнайп терапията;
  • разработване на съвместен проект;
  • културна програма.

Детска градина „Арбу“ е построена през 1982 год. Има музикално – спортна зала, закрит плувен басейн, солна камера, сауна и специален ИТ кабинет. В детската градина се обучават повече от 300 деца в две яслени и 10 групи за деца от 3 до 7 години. За тях се грижат 57 души – учители, административен и помощен персонал. Има логопед, учител по рисуване, ИТ специалист, треньор по плуване, музикален педагог. Във всяка група има интерактивна дъска. За комуникация с родителите се използват интернет блогове.

Учебно-възпитателната работа е съсредоточена върху обучение на децата чрез експериментална и изследователска дейност, базирана на метода на проектите с активно използване на ИТ технологиите. Голяма част от дейностите са изнесени на открито. Специално внимание се отделя на екологичната осведоменост на децата чрез програми като „Природа и изкуство“, „Екологично образование“, „Емилио Реджио“ и „Кнайп терапия“. Обучението се осъществява на руски език. От 2019 год. в 4 от групите има специални занимания на децата с учител по естонски език.

Виртуална разходка в детската градина може да направите тук.

Любопитно: Естония e първата дигитална република на планетата. През 1990 г. тя обявява наново своя суверенитет, който влиза в сила през 1991 г. Естония е дигитализирала 99% от обществените си услуги. Основите на тази дигитална република датират от 1997 г., когато правителството дава началото на проект, наречен Tiigrihüpe (Тигърски скок), като инвестира значително в развитието и разширяването на интернет мрежите и компютърната грамотност. В рамките на година от създаването му почти всички естонски училища получават достъп до интернет, а до 2000 г. Естония е първата държава, която обявява достъпа до интернет за основно човешко право.