Еразъм+ – „ИКТ в моята класна стая“

От 8 до 14 август беше проведен курс от програма Еразъм + по проект „Иновативна класна стая днес“ в Любляна, Словения. Темата на курса беше „ИКТ в моята класна стая“. От нашето училище участник в курса беше Мариела Тенева – старши учител по Биология и здравно образование.

Този курс имаше за цел да даде на учителите необходимото самочувствие, за да интегрират ИКТ в редовната си програма за преподаване. Чрез работата по проекти през цялата седмица имаше практически упражнения с ИКТ инструменти като подкастинг, социални медии, създаване на филми, блогове, дигитално разказване на истории, електронно портфолио, уикита, уебкаст, инструменти за сътрудничество и др. педагогически дейности. В допълнение участниците видяха как могат да увеличат интернационализацията на своето училище, използвайки ИКТ инструменти за сътрудничество с чуждестранни ученици.