Мобилните устройства като образователен ресурс

Диляна Табакова – старши учител по английски език, участва в квалификационен курс Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools по проект „ICT@School“ по Програма „Еразъм+ “ , ключова дейност 1. Обучението се проведе от 16 до 21 август 2021 г. в Europass Teacher Academy – Берлин, Германия. В него взеха участие учители от България, Полша, Унгария, Испания и Естония. Обучител беше Sabrina Muratore.

По време на обучението участниците научиха как да използват таблетите и смартфоните като образователен ресурс, да прилагат различни уеб платформи и приложения в часовете по чужд език за преподаване и учене, комуникация и управление на групи ученици, насърчаване на сътрудничеството в класната стая и др.

Дейностите, които се реализираха по време на квалификационния курс:

• представяне на участниците и училищата, в които работят;

• запознаване и работа с някои от най -добрите приложения за създаване на анкети и викторини – Quizlet, Lyricstraining, Blooket, Educandy и др.;

• усъвършенстване на уменията за подготовка на интерактивен урок с помощта на ИКТ инструменти чрез приложения като Deck Toys, Thinkglink, Edpuzzle;

• запознаване с приложения за създаване на визуални ресурси- Metaverse и IZI travel;

• генериране на идеи за повишаване дигиталната грамотност на учениците и превръщането им в отговорни социални потребители;

• културна програма.