Последна мобилност по проект „ICT@School“ в Барселона, Испания

От 23 до 28 август 2021 г. по проект „ICT@School“ по Програма „Еразъм+ “ , ключова дейност 1 двама учители от начален етап- Христиана Минкова и Валентина Маринова, участваха в квалификационен курс There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning . Той се проведе в Europass Teacher Academy – Барселона, Испания. Техен обучител беше Christian González Ribes. В курса взеха участие учители от България, Полша, Италия и Турция.

Основната цел на обучението беше да запознае участниците с различни ICT платформи и инструменти, които да използват в класната стая за повишаване интереса и мотивацията на учениците за учене. Участниците имаха практически занимания, работиха индивидуално и по групи.

Дейностите, които се реализираха по време на квалификационния курс:

• представяне на участниците и училищата, в които работят;

• запознаване и работа с Canva, Plickers, Studystack, Pear Deck и др.;

• използване на лаптопи и мобилни телефони за целите на обучението;

• интерактивна работа свързана с дигиталната и медийна грамотност;

• културна програма.