Дневно разписание на училището за учебната 2021/2022 година

Разписание на часовете за I и II клас

1. 8.15–8.50

2. 9.15–9.50

3. 10.05–10.40

4. 11.05–11.40

5. 11.55–12.30

6. 12.45–13.20

Разписание на часовете за III и IV клас

1. 8.15–8.55

2. 9.10–9.50

3. 10.00–10.40

4. 11.05–11.45

5. 11.55–12.35

6. 12.45–13.25

Разписание на часовете за V–XII клас

1. 8.00–8.40

2. 8.55–9.35

3. 9:45–10.25

4. 10.50–11.30

5. 11.40–12.20

6. 12.30–13.10

7. 13.20–14.00

Настоящият график е изготвен съгласно чл. 10 от наредба 10/ 01.09.2016 за организацията на дейностите в училище и е приет на ПС на 01.09.2021 г. с протокол № 18.

Разписанието можете да изтеглите оттук.