Родителски срещи

Уважаеми родители!

Родителските срещи в училище ще се проведат както следва:

I клас – 8 септември 2021, 17:30 часа

V клас – 8 септември 2021, 17:30 часа

VIII клас – 7 септември 2021, 17:30 часа

На входа на училището ще намерите информация кой клас в коя стая ще бъде.

Датите за родителските срещи с останалите класове ще се уточнят допълнително.

За въпроси се обръщайте към класните ръководители.