Училищни учебни планове за втори гимназиален етап XI–XII клас за учебната 2021/2022 година

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 01.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 22 от 01.09.2021 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 592 от 01.09.2021 г.

Учебни планове по класове:

XIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.

XIIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

XIIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.