Откриване на учебната година

Учебната година в СУ „Васил Левски“ – Троян ще се открие на

15 септември 2021 година

от 10:30 в двора на училището.

Моля, носете лични предпазни средства. Влизането в сградата на училището ще става само с маски.