Поетична вечер на г-жа Мария Църовска

Противоепидемичните мерки попречиха на всички приятели и почитатели на г-жа Църовска да присъстват на поетичната вечер, посветена на нейната първа стихосбирка. Елегантната книга „Посвещавам ти… своите 25“ включва 25 стихотворения ОЩЕ…

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2021/2022 година

Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за ОЩЕ…

Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Годишният план за работата на училището през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 262, ОЩЕ…

План за квалификационната дейност на училището за учебната 2021/2022 година

Планът за квалификационната дейност на училището е приет от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (1) от ЗПУО с протокол № 19 от 14.IX.2021 г. Текста можете да изтеглите оттук.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022

Мерките за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година се предлагат на основата на Доклад – анализ за дейността през учебната 2020/2021 година. Приети са от Педагогическия съвет на ОЩЕ…