Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната 2021/2021

Етичният кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната 2021/2022 година е разработен на основание чл. 175 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (1) от ЗПУО с протокол № 19 от 14.09.2021.

Текста можете да свалите оттук.