Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022

Мерките за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година се предлагат на основата на Доклад – анализ за дейността през учебната 2020/2021 година.

Приети са от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (1) от ЗПУО с протокол № 19 от 14.lX.2021 г.

С текста можете да се запознаете тук.