Планове, правилници, програми

2022/2023

Годишен план за дейността на училището през учебната 2022/2023 година – отвори

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2022/2023 учебна година – отвори

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2022/2023 година – отвори

План за квалификационната дейност на училището – отвори

Правилник за дейността на училището през учебната 2022/2023 година – отвори

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2022/2023 учебна година – отвори

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2022/2023 година – отвори

Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението в I–III клас през учебната 2022/2023 г. – отвори

2021/2022

Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 годинаотвори

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2021/2022 учебна годинаотвори

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година – отвори

План за квалификационната дейност на училищетоотвори

Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022 годинаотвори

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2021/2022 учебна годинаотвори

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2021/2022 годинаотвори

Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението в I–III клас през учебната 2021/2022 г.отвори

2020/2021

Годишен план за работата на училището през учебната 2020/2021 годинаотвори

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2020/2021 учебна година – отвори

Правилник за дейността на училището през учебната 2020-2021 годинаотвори

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2020/2021 учебна годинаотвори

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групиотвори