План за квалификационната дейност на училището за учебната 2021/2022 година

Планът за квалификационната дейност на училището е приет от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (1) от ЗПУО с протокол № 19 от 14.IX.2021 г.

Текста можете да изтеглите оттук.