Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2021/2022 учебна година

Програмата за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 262, ал. 3 от същия нормативен документ, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 6 и решение на Педагогическия съвет (протокол № 19 от 14.09.2021 г.).

Програмата можете да изтеглите оттук.

Презентация на програмата можете да изтеглите оттук.