Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Правилникът е разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (7) от ОЩЕ…

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната 2021/2021

Етичният кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната 2021/2022 година е разработен на основание чл. 175 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от ОЩЕ…

Планове, правилници, програми

2022/2023 Годишен план за дейността на училището през учебната 2022/2023 година – отвори Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2022/2023 учебна година – отвори Мерки ОЩЕ…

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2021/2022 учебна година

Програмата за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с ОЩЕ…