Новият СТЕМ-център

Новият СТЕМ-център е големият подарък за учителите и учениците от нашето училище по случай началото на новата учебна година. При това подарък, който нашите учители и ръководството на училището подготвиха сами – с разработването, спечелването и реализирането на проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Проектът беше спечелен още миналата година, обаче процедурите по изпълнението му забавиха реализацията. Но днес всички трудности, всички усилия са назад. След цяло лято усилена работа, буквално за по-малко от три месеца, едно крило от втория етаж на училището е преобразено и напълно неузнаваемо.

СТЕМ-центърът бе открит от директора на училището Ангел Балев и кмета на общината Донка Михайлова, в присъствието на Началника на РУО – Ловеч Еленко Начев, проектанти и изпълнители, членове на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Разбира се, най-много се вълнуваха учителите, които разработиха проекта и ще работят в новото (и абсолютно новаторско) учебно пространство.

Какво значи СТЕМ?

Това е международно признато съкращение от четири английски думички :

Science – наука

Technology – технологии

Engineering – инженерство

Math – математика

STEM е един от подходите, които  помагат на учителите да осъществят връзката на теорията и практиката, а на учениците – да се почувстват удобно в училище.

STEM е нова среда, в която всеки ученик ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в науката, математиката и творчеството.

Красиви работни пространства, удобни работни места с лека и елегантна връзка помежду им. Кътове за отдих и дори… за спорт. Много зеленина и светлина.

Един нов свят е изграден в нашето училище – първият СТЕМ-център на територията на Ловешка област.