Пред началото на новата учебна година

Юлиана и Християна са осмокласнички – те ще учат в 8А клас на своето старо – ново училище.

И през тази година те са част от екипа на Клуб „Медии“, като за трети път застават със своите микрофони пред директора на СУ „Васил Левски“ – Троян.

Здравейте, господин Балев, ще Ви поставим нашия първи въпрос:
Ние учихме три години в СУ „ Васил Левски“. Отдавна го наричаме „нашето училище“. Ще има ли някакви сериозни промени в нашето училище?

– Най-новото е нашият СТЕМ-център, който откриваме днес, в първия учебен ден. Направен е по национална програма. Трудно ми е накратко да ви го представя – вие не само ще го разгледате, а и ще учите в него. Това е един нов, различен свят, който със сигурност ще хареса на нашите ученици. Мога да ви кажа, че ще има кабинети по биология, по химия, а също и по информационни технологии, но тези кабинети ще са различни, едновременно ще са едно цяло и ще са отделени един от друг.

А кои класове ще могат да учат в СТЕМ-центъра?

– Основно ще учат иновативните и профилираните паралелки, които ще провеждат часовете си в залите.

Ние искахме да учим в „езикова паралелка“, защото смятаме, че езиците са нашият прозорец към света. Какви езици ще можем да учим – ние и другите ученици?

– В училище изучаването на чужди езици е традиция. „Нови“ езици мога да кажа, че няма. Във всички паралелки се изучава английски език, защото такова е било желанието на вашите родители. Вие сигурно вече знаете, че има паралелка с чужди езици, където първият чужд език е английски, вторият – испански, а като втори чужд език в другите паралелки учениците могат да избират между немски и руски език. Ще ви издам и една тайна – от месец октомври за желаещите ще има допълнителни часове по испански и руски. И освен това може би знаете, че нашето училище единствено в областта предлага обучение по международния език есперанто.

Впрочем спомням си, че вие самите в седми клас учехте в паралелка с изучаване на немски и испански?

Да именно нашите учители ни запалиха да учим различни езици.
Ще попитаме и нещо далечно от самото учене. Какви ще бъдат противоепидемичните мерки в училище?

– Противоепидемичните мерки ще бъдат същите като миналата година. Единствената основна разлика е, че учениците от 5 до 12 клас трябва през цялото време да бъдат с маски. Това е като задължителна мярка, въведена от Министерството на здравеопазването. Учениците от 1 до 4 клас могат да не носят маски в класните стаи. Идеята е да има по-малко заболели и да можем да предпазим възможно най-много учители и ученици. Миналата година имаше доста болни учители, а сега новият делта вариант – доколкото се ориентирам – засяга и младите хора, така че мисля, че всички трябва да се предпазваме.

Училището на кабинетна система ли ще е или всеки клас ще кара всичките си часове в класната стая?

– Една част от препоръчителните мерки бяха такива – всеки клас да учи в класната си стая. Това се запазва и за тази година. Запазва се и разликата в учебното време. Учениците в прогимназия и гимназия са в час, а малките (учениците от 1 до 4 клас) са в междучасие и обратното. По този начин избягваме прекаленото струпване по коридорите и в затворените пространства.

Ако евентуално излезем в онлайн обучение, началните класове ще останат ли в училище?

– Това зависи от заповедта от Регионална здравна инспекция. Има предвидени мерки, като първите, които ще излязат в онлайн обучение, ще бъдат 11 и 12 клас, а последни ще бъдат 1 и 2 клас.

И последно бихме искали да Ви попитаме: Какво ще пожелаете на учениците, учителите и родителите?

– Пожелавам им здраве, щастие и да завършим учебната година успешно!