Европейски ден на спорта в училище

Внимание!

Утре, 24 септември, във връзка с отбелязването на Европейския ден на спорта в училище, ще проведем спортен полуден.

Всички ще имате възможност да се включите в спортни дейности, в игри и състезания.

МОЛЯ, ОБЛЕЧЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ЗА СПОРТ ДРЕХИ!

Учебните часове ще бъдат намалени!

За учениците от 5. до 12. клас часовете ще се проведат както следва:

  междучасие
1 час8.00 – 8.3010 мин.
2 час8.40 – 9.1010 мин.
3 час9.20 – 9.5020 мин.
4 час10.10 – 10.4010 мин.
5 час10.50 -11.2010 мин.
6 час11.30 – 12.00