Училищен вестник „Междучасие“

Ученическият вестник „Междучасие“ се издава от повече от 10 години.

През тази година в екипът се включват ученици от Клуб „Медии“.

Младите журналисти запознават общността с богатия живот на нашето училище, но също така търсят актуални новини и се учат да ги подготвят.

Нашият екип включва:

Вероника Стайковска

Виктория Петрова

Виктория Мирчева

Георги Йотов

Дария Вълева

Димитър Цветков

Константин Димитров

Любомир Райков

Мария Бенева

Мартин Топалов

Преслав Пенков

Радостин Петров

Стефани Билярска

Християна Христова

Юлиана Чинкова

Яна Найденова

От тази година можете да следите новините в нашето електронно издание:

С удоволствие ще включим и вашите публикации!