Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2021/2022 година

Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за ОЩЕ…

Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Годишният план за работата на училището през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 262, ОЩЕ…

План за квалификационната дейност на училището за учебната 2021/2022 година

Планът за квалификационната дейност на училището е приет от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (1) от ЗПУО с протокол № 19 от 14.IX.2021 г. Текста можете да изтеглите оттук.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022

Мерките за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година се предлагат на основата на Доклад – анализ за дейността през учебната 2020/2021 година. Приети са от Педагогическия съвет на ОЩЕ…

Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Правилникът е разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (7) от ОЩЕ…