Национално многоезично състезание

Есенната сутрин на 16.10.2021 г. Наталия Банчева и Даниела Върбанова от ХІ  „б“ клас решиха да се отзоват на моето предложение и, вместо да си почиват през уикенда, да вземат участие в областния кръг на националното многоезично състезание, което се проведе в ПЕГ „ Екзарх Йосиф I’’ гр. Ловеч.  

Участниците са в само една възрастова група – ХІ клас – и имат за задача да работят върху три основни компетентности: слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст. Текстовете за слушане и за четене при компетентностите слушане с разбиране и четене с разбиране са на изучавания първи чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания втори чужд език. В нашия слуай комбинацията беше английски – немски език.

Благодаря ви, момичета, че отделихте от свободното си време и приехте това предизвикателство!

Дарина Гадевска
учител по немски език