Дистанционно обучение и за нашето училище

Поради достигната заболеваемост между 500 и 750 на 100 000 население в община ТРОЯН (540 болни на 100 000 население за 22 октомври 2021 г.) и съгласно т. 8 от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването присъственото обучение на учениците от понеделник (25 октомври 2021 г.) в продължение на две седмици ще се осъществява на ротационен принцип по следния график:

От 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително присъствено в училище ще се обучават учениците от 1., 2., 3., 4., 7., 8 ., 10. и 12. клас, а в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще са учениците от 5., 6., 9. и 11. клас.

От 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. присъствено в училище ще се обучават учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. и 11. клас, а в ОРЕС – учениците от 7., 8., 10. и 12 клас.