Стъпала на знанието

Скъпи ученици!

И тази година можете да вземете участие  в националното състезание „Стъпала на знанието“.

Състезанието се провежда в три кръга – два предварителни и един национален.

ВРЕМЕТРАЕНЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Продължителността е един час и половина.
 2. Провежда се в училището, от което са участниците в състезанието.
 3. Провежда се в определен от директора час извън утвърденото седмично разписание на учебните занятия, без да се нарушава редовният учебен процес.

Какво ще спечелите от своето участие?

Най-голямата награда за всеки ученик е да покаже, че е олимпиец – че може да тича по-бързо, да лети по-високо, да мисли по точно.

Вие ще можете наистина да демонстрирате своите знания и умения.

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас се провежда в тестова форма или чрез писане на текст..
 2. За всеки клас се изготвят отделни тестове.
 3. Тестовете съдържат както следва:
 4. за 5 – 7 клас – 20 задачи върху изучено учебно съдържание;
 5. за 8 – 12 клас – 25 задачи върху изучено учебно съдържание;
 6. Текстове по класове:
 7. за 5 клас – съчинение описание;
 8. за 6 клас – съчинение разсъждение върху житейски проблем;
 9. за 7 клас – подробен преразказ на непознат текст;
 10. за 8 клас – есе по морален проблем, интерпретиран в изучен текст;
 11. за 9 клас – есе с хуманитарна проблематика;
 12. за 10 клас – есе с хуманитарна проблематика;
 13. за 11 клас – есе по поставен проблем;
 14. за 12 клас – есе по поставен проблем.

Такса за участие

8 лева

Срок за записване за първи кръг

31 октомври 2021

Заявките по училища се изпращат на електронна поща

stapala.lovech@gmail.com

aljatrojan@gmail.com