Преминаване към дистанционно обучение!

Поради достигната заболеваемост над 750 на 100000 души в Община Троян се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата в общината, считано от четвъртък- 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г. (влючително).Напомняме Ви, че часовете са със следната продължителност:- за начален етап- 20 минути;- за прогимназиален етап- 30 минути;- за гимназиален етап- 40 минути.

Началото на учебните часове съвпада с утвърденото от директора дневно разписание за учебната 2021/ 2022 година.

Засега се връщаме на училище на 8 ноември, понеделник.