Продължава дистанционното обучение

Поради влошената епидемиологична обстановка продължава дистанционното обучение.

На основание Заповед № РД-09-З596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката, Директорът на СУ „Васил Левски“ – Троян издаде заповед за удължаване на дистанционното обучение (обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии).

Засега  дистанционното обучение ще продължи до 19 ноември. При промяна сайтът на училището ще ви предостави актуална информация, а класните ръководители лично ще се свържат с родителите.

Пълната заповед на Директора можете да изтеглите оттук.