Първа среща по проект „Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage“ на програма „Еразъм +“

От 18.10 до 24.10.2021г. четирима ученици и трима предподаватели от СУ „Васил Левски“, гр. Троян  пътуваха до остров Сицилия ( Италия) по проект на програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Проектът „Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage“ е по Ключова дейност 229 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, партньорство за училищен обмен. Партньори на СУ „Васил Левски“ са училища от остров Крит (Гърция), от Италия, Унгария и Чехия. Продължителността му е две години, а финансирането е в размер на 21 480 евро.

Координатори на проекта за училището са Цветлина Митева (учител по БЕЛ) и Поля Минкова – учител по английски език), които работят в екип с Мария Кинова (учител по английски език).

Домакин на срещата в Сицилия беше „Istituto Istruzione Superiore Liceo Medi“ в град Барчелона Поцо ди Готто. Срещата между партньрските училища  изпълни изцяло целта си – да се представи и да се създаде уважение у участниците към историческото, природно и културното наследство на всяка една страна. Учениците работиха в екип, участваха в експериментални ателиета, представиха презентациите си, обсъдиха приликите и разликите между държавите. Бяха посрещнати и в кметството на града. В рамките на визитата имаше организирани посещения на значими за сицилианската култура обекти като Античния театър на гр.Таормина, останките от древния град Тиндари, нормандския замък от 13.век в град Милацо., гр. Месина (трети по големина град на острова).

Срещата засили чувството за европейско гражданство у участниците в нея, разви усещането  им за културна идентичност. Постигната беше една от главните цели на проекта – да се създадат положителни и отговорни нагласи и поведение у учениците към националното наследство. Едновременно с това те усъвършенстваха някои свои ключовите  умения на 21. век: умения за работа в екип, умения за учене, комуникационни умения на английски език, критическо мислене, емоционална интелигентност, креативност.

Мобилността на учениците в Сицилия  отвори светогледа им за Италия, за нейната култура, за системата на обучение в училищата там, за различния  начин на живот. Тя ги мотивира да изучават различни чужди езици – езиците на партньорите по проекта, за да разширят кръгозора и приятелствата си.

Проектът „Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage“ e поредната инициатива, чрез която екипът прилага модерни образователни практики, за да направи обучението по-малко формално и по-интригуващо. Чрез проектите по програма „Еразъм+“ се надграждат знанията в училище и се изграждат у учениците стремеж към инициативност, самоусъвършенстване и креативност.

Цветлина Митева и Поля Минкова – координатори на проекта