Дистанционката продължава!

Уважаеми родители!

Скъпи ученици!

Продължава дистанционното обучение.

Още една седмица (22-26 ноември 2021) учениците от прогимназия и гимназия (5-12 клас) продължават дистанционното обучение.

Пазете се!