За нашия СТЕМ-център

СТЕМ-центърът на СУ „Васил Левски“ –  гр. Троян е съвсем нова придобивка за училището и е първият по рода си в област Ловеч. Той нагледно представя учебния материал, основно по предметите от образователните области Информационни технологии, Природни науки, Математика. Това е нещо ново за нас,  всички ученици в троянската гимназия и наистина прави часовете много увлекателни.

Инициативата е страхотна и е чудесно, че училището успя да реализира проекта, по който през летните месеци на 2021 г., беше създаден центърът.

Малко след началото на 2021/2022 учебна година резултатите вече са налице. От прикачените снимки можете сами да се уверите. Това са проектите на ученици от 5 и 7 клас по темите „Слънчева система“ и „Устройство на клетката“. След като се проведѐ урокът, на учениците им се дава задача. Те трябва да покажат какво са разбрали в часа, като изготвят проект по темата, служейки си с различни материали и техники. По време на следващия час, всеки ученик, изготвил проект, представя работата си пред класа като обяснява идеята си и начина, по който я е сътворил. Така нашите учители виждат, че учениците имат сигурни и стабилни  знания, че темата не „претупана“.

СТЕМ центърът осигурява един по-модерен, съвременен и интересен начин за провеждане на учебните часове, който повишава интереса, а заедно с него и знанията на учениците, както и техния успех.

Текст и снимки: Християна Христова, Юлиана Чинкова,
клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян