Изключителен успех на национално състезание по английски език

През учебната 2020/2021 ученици от нашето училище за пореден път взеха участие в състезанието по английски език, организирано от асоциацията на Лонгман училищата в България.

Традиция за СУ „Васил Левски“ е да има представители на национално ниво. През изминалата учебна година шестима ученици от 5. до 12. клас взеха участие в националния кръг на състезанието. Всички те представиха себе си и своите учители изключително достойно. Най-висок резултат постигна Маргарита Тотева от XIIб клас. Тя зае първо място на ниво Level 3, равняващо се на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка. Неин преподавател е Зорница Илиева.

Резултатите бяха обявени в началото на тази учебна година, а през месец ноември тя получи и своята награда за високото постижение.