Водата и ние

По повод патронния празник на СУ „Васил Левски“ – град Троян ръководството на училището и екипът на иновацията „Природа и технологии“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в конкурс на тема:

Водата и ние

Климатичните промени, на които ставаме свидетели, както и значителното използване на водните ресурси в човешкия бит и промишлеността, все повече ни изправят лице в лице с проблема за достъп до чиста питейна вода в много райони на света, а и в България.

По този повод решихме да провокираме младите хора да помислят и да изработят постери, свързани с опазването на водните ресурси, които да провокират въпроси, самосъзнание и отговорност към водата като основен и животоспасяващ ресурс.

Участници

Право на участие имат ученици от V до XII клас, разделени в 3 възрастови групи:

  • прогимназиален етап (V–VII клас);
  • първи гимназиален етап (VIII–Х клас);
  • втори гимназиален етап (ХI–ХII клас).

Формат на постерите

Допустимият формат на постерите е 70/50 см, без ограничение в използването на вида на графична програма.

Право на участие

Всеки участник има право да участва само с една творба.

Ще се дисквалифицират постери, заимствани от интернет, както и постери, участвали в други конкурси и състезания.

Не се приемат постери с параметри, различни от зададените.

Изпращане на материалите

Участниците се регистрират и изпращат собствените си проекти по зададената от организаторите тема по електронен път.

Заявките се подават на платформата на състезанието.

https://enter.vlevski.eu/

Избирате „Състезания за патронния празник“.

След това качвате файла с вашата творба. Това ще ви даде достъп до същинската регистрация. Трябва да изберете конкурса, в който участвате – това е

Водата и ние

След това попълвате останалите данни. Накрая ще получите потвърждение за успешното регистриране.

Желаем ви успех!

Класиране

Класирането ще се извърши чрез оценка от:

  • 7-членно жури, включващо учители по природни науки и информационни технологии;
  • гласуване на фейсбук страницата на училище „Васил Левски“ – град Троян.

Срок на изпращане на постерите

Качване на постерите на фейсбук страницата и начало на гласуването – 01.02.2022 година.

Край на гласуването – 16.02.2022 година.

Обявяване на резултатите 18.02.2022 година.

Желаем ви успех!