„Дела трябват, а не думи!“

Включете се в конкурс за написване на художествена творба (стихотворение, разказ, есе), като развиете известната мисъл на Левски – „Дела трябват, а не думи!“

Участници

Могат да вземат участие ученици от 1 до 12 клас на СУ „Васил Левски“ – Троян.

Обем

Стихотворение – без ограничение в обема.

Разказ – до 3600 знака.

Есе – до 4000 знака.

Изпращане

Заявките се подават на платформата на състезанието.

https://enter.vlevski.eu/

Избирате „Състезания за патронния празник“

След това качвате файла с вашата творба. Това ще ви даде достъп до същинската регистрация. Трябва да изберете конкурса, в който участвате – това е

Дела трябват, а не думи!

След това попълвате останалите данни. Накрая ще получите потвърждение за успешното регистриране.

Желаем ви успех!

Срок

10 февруари 2022 година