Опознай родината

Във връзка с патронния празник на СУ „Васил Левски“, гр. Троян ръководството на училището и Методическо обединение „Обществени науки“ при СУ „Васил Левски“, гр. Троян организира състезание  „Опознай родината“.

Състезанието и е посветено на формирането на духовна, краеведска  идентичност и родолюбие на учениците от  гимназиален етап.

Целите на състезанието:

  1. Да разшири представите за същността и значението на НП „ Централен Балкан“ за опазване и съхранение на уникалната природна среда на парка.
  2. Да задълбочи познанието за дейността на Васил Левски и на българските революционери по българските земи.
  3. Да формира у учениците активно отношение към историческата памет на родния край.

Условия за участие

Допустими за участие в конкурса са ученици в гимназиален етап на обучение  (IX–XII клас), разделени на отделни отбори от по четири ученици.

Състезанието ще се проведе в три етапа.

Всеки един от отборите трябва да състави отговор на определени въпроси от всеки един етап на състезанието.

Тематика на въпросите

  1. Образуване на НП „Централен Балкан“, резервати, биоразнообразие, природни забележителности
  2. Нуждата от комитетска мрежа в българските земи, за подготовката на населението за всеобщо въстание.
  3. Дейността на Левски и на българските революционери по време на националноосвободителното движение.
  4. Природни и исторически забележителности на българските селища.

КРИТЕРИИ:

КРИТЕРИИМАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
Изчерпателно да разкрива същността на зададените теми.10
Да формира ясен мироглед за проблемите по опазването на природната среда и биоразнообразието в НП „ Централен балкан“.10
Да анализира, обобщава и тълкува историческите събития свързани с дейността на Левски и на българските революционери по време на националноосвободителното движение..10
Да може свободно да тълкува и дискутира проблеми свързани с развитието на българските селища.10
Показана висока езикова култура, езикови и правописни компетенции10

График на състезанието:

07.02.2022 – 11.02.2022 г. записване на отборите в системата на училището.

17. 02. 2022 г. – провеждане на състезанието.

Начало: 14: 00 часа;

Награждаване: 15: 00 часа.

Заявки

Заявките се подават на платформата на състезанието.

https://enter.vlevski.eu/

Избирате „Състезания за патронния празник“.

След това регистрирате името на отбора. Това ще ви даде достъп до същинската регистрация. Трябва да изберете конкурса, в който участвате – това е

Опознай родината

След това попълвате останалите данни. Накрая ще получите потвърждение за успешното регистриране.

Желаем ви успех!