Конкурс за рисунка – „По стъпките на Апостола“

Във връзка със 106-тата годишнина от основаването на училището и нашия патронен патронния празник СУ „Васил Левски“- Троян организира

Конкурс за рисунка „ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА“

I. ЦЕЛИ

Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи.

II. УЧАСТНИЦИ

Ученици от I до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян:

I възрастова група- I–IV клас,

II възрастова група- V–VII клас,

III възрастова група- VIII–XII клас.

III. ЖАНРОВ ОБХВАТ

Графика, живопис, апликация (по избор)

IV. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА

По избор: акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели.

V. ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ

Не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см (без паспарту).

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта) и да не са публикувани или класирани в други конкурси.

VI. Срок

Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки.

VI. Участие и регистрация

Всяка творба първо се регистрира в платформата  на училището:

https://enter.vlevski.eu/

Щраквате върху жълтия надпис – „Състезания за патронния празник“.

Качвате снимката на вашата творба.

Това ще ви даде достъп до същинската регистрация.

Трябва да изберете конкурса, в който участвате – това е

По стъпките на Апостола – рисунка

След това попълвате всички останали данни.

Самият оригинал се изпраща по пощата на адрес:

гр. Троян-5600, ул. „34-ти троянски полк“№ 43, СУ „Васил Левски“; За конкурса

На гърба да се напишат:

  • име и фамилия на автора на творбата;
  • клас, училище, художествена школа;
  • телефон за връзка;
  • точен адрес за получаване на наградата (при присъждане на такава).

Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището.

Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2022год.

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително.

Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.

За допълнителни въпроси – тел. 0886 79 05 03