Резултати от Олимпиадата по български език и литература

И тази година интересът към Олимпиадата по български език и литература беше много голям.

Явиха се 49 ученици от 5., 7., 9., 10., 11., 12 клас, които показаха добри знания и подготовка.

До областен кръг са допуснати 9 ученици:

V клас:

Ралица Калинова Калинова

Преслава Ивайлова Адърска

VII клас:

Любена Любенова Раева

Емил Стилиянов Кънчев

Христо Иванов Месечков

Х клас

Боряна Мирелова Драгневска

Доброслава Ивайлова Стефанова

Гергана Милкова Монева

XII клас

Габриела Дилянова Върбанова

Поздравления за нашите ученици! Успех на областния кръг, който ще се проведе на 6 март!