Добри практики по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1

На 10 март преподаватели от СУ „Васил Левски“-Троян споделиха добри практики и представиха дейности реализирани по два проекта по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, в които училището е координатор – „Innovative classroom today“ (2020 -2022) и „ICT@School” (2019-2021).

Мария Нанкова, учител по испански език, разказа за участието си в структуриран курс на тема „STEAM education – for a reality oriented and fun learning environment“, проведен в Барселона, Испания. В същия курс са взели участие Цветелина Мутафова, учител по история, и Магда Латинска, учител по биология. Госпожа Нанкова представи основни моменти от СТЕАМ образованието и запозна аудиторията с ресурси, чрез които то би могло да се осъществи.

Мариела Тенева, учител по биология, участвала в структуриран курс „ICT in My Classroom: Enhance Students’ Learning, Collaboration, Motivation and Creativity Across the Curriculum“ в Любляна, Словения, представи приложими ИКТ инструменти за преподаване и учене. И двата курса са част от дейностите по проект „ Inovative classroom today“.

Валентина Маринова, която през юли 2021 год. заедно с Росица Якова, посети Естония, представи пред аудиторията друга възможност за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри чрез Програма „Еразъм+“ – наблюдение в партньорска организация. Добри практики представи и Мария Кинова, учител по английски език и член на екипа, реализирал проект и „ICT@School”.

Срещата приключи с дискусия между участниците по теми и въпроси, провокирани от споделения опит, и предизвикателствата на обучението в електронна среда.

„Innovative classroom today“ е двугодишен проект по програма Еразъм+, ключова дейност 1, който цели да надгради компетентностите на персонала чрез участие в образователни мобилности в чужбина. Той ще приключи през ноември 2022 год. Проект „ICT@School” приключи в края на 2021 год.