Интегриран урок в STEM центъра

На 15 март в 6А клас (една от иновативни паралелки в училище) г-жа Мариела Тенева и г-жа Петя Газдова представиха първия открит интегриран урок в новопостроения ни STEM център.

Темата на урока беше „Водата и ние“. Целта на урока беше представяне на работата с учениците в часовете по ИУЧ Човекът и природата и ИУЧ Информационни технологии. Гостите имаха възможността да видят как умело се съчетават теоретични знания и експериментални измервания с възможностите на информационните технологии.

 Урокът започна с кратък театрален анонс, в който беше изтъкната жизненоважната роля на водата за здравето на хората. След това ученици представиха предварително подготвени макет, презентация, таблà и разкази за водата като акцент в тях беше замърсяването на водите и последствията за всички организми. Имаше и кратка познавателна игра в приложението Мозабук , свързана със структурата на водната молекула.

 Много интересна беше практическата част, в която учениците бяха разделени на 3 групи. Първата група имаха за задача да измерят с новите лабораторни дискове качеството (мътността) на водата от 4 различни водоизточника. Данните, които получиха , те предадоха на втора група, които работеха с лаптопите. Те трябваше да изработят диаграми с резултатите от измерванията. В същото време третата група наблюдаваха с микроскопи примесите във водата от четирите водоизточника, като единия микроскоп беше свързан с монитор и така гостите можеха също да наблюдават.

Интересни бяха направените изводи от измерванията.

В края на урока учениците акцентираха върху начините на пестене на водата от всички нас и отговаряха на въпроси от забавна викторина.

Гости на урока бяха: г-н Балев – директор на училището, г-жа Буровска – експерт от РУО, г-жа Станислава Николова – експерт от РУО, г-жа Бакарова – заместник-директор, учители от училище. Експертите и директорът изказаха своите благодарности към учениците и техните учители за интересния урок.

Р. Бакарова,  М. Тенева