Интересни срещи по проект Еразъм+

В периода 13–17 март в нашето училище беше на посещение учител от Испания по проект „Еразъм +“. Причина за посещението беше участието на нашата колежка Мариела Тенева, старши учител по биология и химия, в курс от проекта „Иновативна класна стая днес“, който се проведе през лятото в Любляна, Словения.

Като продължение на мобилността е и посещението на Карлос Мартинес при нас, начален учител от Валенсия. Гостът посети няколко иновативни урока в нашето училище в начален и прогимназиален етап. По предварителна програма и по негово желание бяха организирани и посещения и в други училища в общината – ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян, Професионална гимназия по механоелектротехника „Академик Ангел Балевски“ – гр. Троян и ОУ „Васил Левски“ – Априлци. Беше много впечатлен от разнообразните уроци, които видя, и от методите на преподаване по различни предмети в посетените училища.

В програмата бяха предвидени и посещения на исторически забележителности и туристически обекти в нашата община.