ЛАЗАР Е!

Първият от двата най–пролетни празника в нашия календар – Лазаровден и Цветница – е Лазар.

По традиция на Лазаровден младите момичета (лазарки) изпълняват обичая лазаруване. Берат цветя за венците, които ще оплетат за празника Цветница (на следващия ден) и ще пуснат в реки и потоци, наричайки ги за женитба.

Момите, пременени в най-хубавите си носии, обикалят къщите на групи, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет. Даряват ги с яйца, плодове и дребни подаръци. В миналото на този ден момците са избирали момичето, което си харесват  за жена.

Както всичко, и празнуването на Лазаровден се променя с годините, но все така празникът си остава един от най-обичаните пролетни празници – символ на земята, на новия живот и на женското начало в природата.

Празникът носи много радост и всяка година се очаква с надежда и нетърпение както от участничките, така и от всички жители на нашите села и градове.

текст и снимка: Васил Марковски, Клуб „Медии“