Учим и се забавляваме!

На 19 април учениците от 4б клас посетиха Природонаучен музей- с. Черни Осъм, за да се запознаят с характерните за Средна Стара планина флора и фауна.

Практическият урок беше насочен към повишаване природонаучната грамотност на децата, подпомогне формирането на ценностна ориентация към природата и осмисляне ролята на човека за нейното опазване.

Преди посещението в музея малките ученици направиха проучване на видовото разнообразие от животински и растителни видове в Средна Стара планина, създадоха визитки на част от видовете и подготвиха „Книга за богатствата на природата в Национален парк „Централен Балкан“.

Уредниците запознаха четвъртокласниците с експозицията в Природонаучния музей, разказаха им за иглолистните видове дървета и им помогнаха да завършат своето проучване за биологичните особености на мечката, вълка, елена, скалния орел и авлигата – какви са размерите им, къде живеят, с какво се хранят и кои са техните врагове.

Подготвените образователни игри помогнаха на децата да научат каква е разликата между бял и черен бор, смърч, ела и бяла мура и да покажат наученото през времето прекарано в музея.

Благодарим на екипа на Природонаучен музей – Черни Осъм за гостоприемството и подкрепата!

https://nsmus.com/