Резултатите от един чудесен конкурс

Завърши обявеният от училищната библиотека конкурс за водене на читателски дневник. Най-активни бяха читателите от IIIб и IVа клас.

А най-добрите читателски дневници са на Даная Петкова и Дея Маринова от IVа и Виктор Василев и Александра Цочева от IIIб.

Конкурсът бе проведен по повод Международния ден на книгата и авторското право – 23 април.