Световно кафене – „Как да общуваме по-добре“

В изпълнение на план-програмата на ОбКБППМН – Троян за 2022 г., на 10.05.2022 от 14:30 в Информационно-културния център – Троян се проведе дискусия с ученици от различни училища по метод „Световно кафене“. Темата на дискусията беше „Как да общуваме по-добре“.

Учениците бяха разделени на шест групи, всяка от които седеше на отделна маса. На всяка маса беше поставен различен въпрос, свързан с темата.

Участниците трябваше да преминат през всяка маса, за да дадат мнението си по всеки един от въпросите. Накрая избран човек от всяка една група (модератор) представи и аргументира всяка една от тезите на участниците в събитието. Водещ на дискусията беше психологът Йордан Танковски.

Участниците от нашето училище бяха:

Вероника Петрова – 10в

Владимир Симеонов – 10б

Даяна Христова – 9а

Десислав Димитров – 10б

Ивайла Пауникова – 10в

Ирена Цветкова – 9а

Мария Мирчева – 9а

Николета Попадиева – 11а

Пламен Колев – 10б

Обсъдени бяха следните въпроси:

1. Какво трябва да се подобри в общуването между ученици и учители?

2. Какво трябва да се подобри в общуването между учители и родители?

3. Какво трябва да се подобри в общуването между родители и деца?

4. Какви правила, принципи, добри практики трябва да се създадат в училище за подобряване на общуването между всички?

5. Какво ни пречи да общуваме по-добре?

6. Аз си мечтая, когато отида в училище, да…

Християна Христова, Юлиана Чинкова

Клуб „Медии“