Големите успехи на малката Даная

Не успяваме да проследим всички награди, които събират нашите съученици.

Впечатляващи са обаче постиженията на четвъртокласничката Даная Петкова от IV „а“ клас.

Тази учебна година беше изключително успешна за Даная. Тя участва в няколко олимпиади за четвъртокласници – „Знам и мога“, „Ключът на музиката“ – и съвсем заслужено се класира за националните кръгове.

В олимпиадата „Знам и мога“ тя се  класира се на 2. място на областен кръг и на 19 място на национален.

„Ключът на музиката“ – 1. място на областен кръг, 17. място на национален.

За отлични резултати Даная беше класирана и  за Националното финално състезание на Съюза на българските начални учители.

Успешно беше представянето на Даная на Седмия национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Песенна палитра“ гр. Карлово през 2021 година – 3. място в нейната възрастова група и награда на младежкото жури.

При всички тези ангажименти Даная е отличничка, а намира и време за всички училищни тържества.

Поздрави за Даная!

Успехи и догодина в пети клас!

Клуб „Медии“